Il Canzoniere degli Alpini (52)

Stelutis Alpinis

Se tu vens cà sù ta' cretis

là che lôr mi àn soterât,

al è un splàz plen di stelutis;

dal miò sanc l'è stât bagnât...

Par segnâl, une crosute

jè scolpide lì tal cret;

fra che' stelis 'nàs l'erbute,

sot di lor jo dùar cujet.

Ciol, su ciol, une stelute

che ricuardi il nestri ben:

tu 'i darâs 'ne bussadute

e po' plàtile in tal sen.

Quant' che a ciase tu sês sole

e di cûr tu preis par me,

il miò spirt ator ti svole:

jo e la stele 'o sin cun te.

Ma 'ne dì quant che la vuere

a' sara un lontan ricùard

tal to cûr, dulà ch'al jere

stele e amôr, dut sara muart.

Restarà par me che stele

che 'l miò sanc a là nudrit

par che lusi simpri biele

su l'Italie a l'infinit.